خرید بلیط هواپیما از سایت Turkish Airline – خرید بلیط هواپیما

خرید بلیط هواپیما از سایت Turkish Airline – خرید بلیط هواپیما

سایت تورکیش ایرلانز ، Turkish Airlines ، یک سایت برای خرید بلیط هواپیما می باشد. هواپیمایی ترکیه Turkish Airline کار خود را از سال 1933 با 5 هواپیما به دستور مصطفی کمال آتاتورک آغاز کرد. امروز این ناوگان، دارای 344 فروند هواپیمای مسافری و باری است. ...