04433436571-09144840408-02128426655 hooradex@gmail.com

پرداخت هزینه ارزیابی موسسه WES

اگر قصد مهاجرت به آمریکا یا کانادا را دارید باید مدارک خود را برای ارزشیابی به یکی از موسسات بدهید تا آنها را برسی کرده و طبق استاندارد ها برای شما نمره اختصاص دهد که یکی از معتبر ترین موسسات ارزشیابی WES میباشد.

آزمون WES

پرداخت آزمون WES با هوراداکس:

اگر قصد دارید تا موسسه WES مدارک شما را ارزیابی کند و پرداخت هزینه این ارزیابی برای شما به یک معضل تبدیل شده است ، هوراد اکس قادر به پرداخت این هزینه میباشد…

سوالات متداول ارزیابی موسسه wes

نحوه ارزیابی موسسه وس به چه صورت میباشد؟

برای ادامه تحصیل داشته مدارک شما باید توسط                                Course-by-Course – with GPA & course-levels ارزیابی شود. 
برای کار، مهاجرت و یا تحصیلات متوسطه ، مدارک شما باید        Document-by-Document ارزیابی شود.

ارسال مدارک به موسسه وس چگونه میباشد؟

  • بعد ازدریافت reference code ، مراحل بعدی با جزئیات برای شما ارسال می شود.

نتیجه ارزشیابی به چه صورت ارسال میشود؟

تایید اصل بودن مدرک

تغییرفرمت نمرات از 20 نمره به 4 نمره

ارسال نتیجه به دانشگاه و یا موسسه درخواستی

هزینه ی پرداختی به موسسه وس  به چه نحوه ای میباشد؟

هزینه ی این موسسه باید با استفاده از حساب های بین المللی صورت گیرد، هوراد اکس این امکان را فراهم میکند که حساب های     ویزا و مسترکارت را به نام خود شما افتتاح نماید و یا با استفاده از حساب های هوراد اکس اقدام به پرداخت نماییم.