04433436571-09144840408-02128426655 hooradex@gmail.com

uni-assist-blog

موسسه Uni-assist یونی اسیست مجموعه ای است که پذیرش دانشجویانی که قصد تحصیل در آلمان دارند را به عهده دارد.

این موسسه با دریافت هزینه های مشخص، مراحل دریافت و بررسی مدارک متقاضیان را انجام می دهد

و خود به عنوان یک واسطه ی معتبر با دانشگاه مورد نظر مکاتبه می کند تا مراحل به بهترین نحو طی شوند.

مزیت اصلی اپلای در دانشگاه های آلمان از طریق یونی اسیست uni assist این است که

دانشجوی متقاضی لازم نیست که به دانشگاه های مورد نظرش به صورت جدا اقدام کرده و مدارک ارسال نماید،

دانشجو مدارک را یکبار به آدرس یونی اسیست ارسال می کند و این موسسه می تواند حداکثر تا 5 دانشگاه ارسال نماید.

شما به عنوان متقاضی می توانید توسط یونی اسیست

به طور همزمان مراحل اپلای در چند دانشگاه مختلف را طی نمایید و مدارک خود را برای آن ها ارسال نمایید.

پیش از وجود یونی اسیست، یعنی زمانی که هر دانشجو مدارک خود را مستقیما به دانشگاه مورد نظر می‌فرستاد،

نرخ ترک تحصیل در دانشگاه کاهش یافته است.

چرا که با بررسی‌های دقیق اسیست، احتمال دادن پذیرش به دانشجویانی

که دارای شرایط تحصیل در رشته مورد نظر هستند، کاهش یافته است.

از سوی دیگر با تأسیس اسیست، برای دانشجویان واجد شرایط این امکان فراهم شده

که درخواست نامه‌ای عاری از اشتباه و مدارک کامل به دانشگاه تحویل دهند و بر شانس خود برای گرفتن پذیرش بیافزایند.

هزینه های uni-assist:

هنگامی که شما پروسه اپلای برای دانشگاه های آلمان را از طریق یونی اسیست آغاز کردید،

در لیست دانشگاه های مورد نظر خود برای اپلای می توانید

همزمان برای هر دو ترم پاییز و زمستان چندین دانشگاه را انتخاب نمایید.

هزینه پرداختی شما برای انتخاب هایتان این گونه محاسبه می شود،

که به ازای اولین دانشگاه انتخابی در هر ترم بایستی 75 یورو

و به ازای دانشگاه های بعدی انتخابی در هر ترم بایستی 15 یورو پرداخت کنید.

به طور مثال اگر شما برای ترم اول پنج دانشگاه و برای ترم دوم سه دانشگاه را انتخاب نمایید

برای ترم اول می بایست یک 75 یورو و چهار 15 یورو

و برای ترم دوم می بایست یک 75 یورو و دو 15 یورو پرداخت نمایید.

یعنی مجموع مبلغ پرداختی در مثال فوق 240 یورو خواهد بود.

برای ثبت سفارش پرداخت هزینه یونی اسیست بر روی کلمه پرداخت کلیک کنید.