04433436571-09144840408-02128426655 hooradex@gmail.com
Select Page

toefl-sources

 

تافل یکی از مدارکی هایی است که اکثر کشورهای

پیشرفته برای پذیرش دانشگاه آن را مد نظر قرار

میدهند و درخواست برای این مدرک در ایران هم

زیاد میباشد.برای اخذ مدرک تافل باید سطح زبان

انگلیسی خوبی داشته باشید که با استفاده از کلاس ها

و منابع خوب میتوان به نتیجه خوب رسید.

 

منابع و کتاب های تافل toefl-sources:

کتاب Delta’ s Key to the Next Generation TOEFL Test

کتاب Longman TOEFL iBT

برای کسانی که میخواهند در سطح پیشرفته تر مطالعه 
داشته باشند میتوانند از منابع زیر استفاده کنند:

کتاب Barron’ s How to Prepare for the TOEFL

کتاب ETS Official Guide to iBT TOEFL

کتاب Mastering skills For The TOEFL iBT

کتاب KAPLAN Internet-Based TOEFL

کتاب Answers to all TOEFL Essay Questions

 

toefl-sources