تفاوت کارت اعتباری با کارت پیش پرداخت و دبیت کارت چیست؟

انواع کارت های بین المللی ارزی وجود دارند که مردم به اشتباها به همه این کارت ها کردیت کارت یا کارت اعتباری می گویند.حال سوالی که پیش می آید این است که کدام یک بهترین نوع کارت می باشد؟ با قطعیت می توان به سادگی بعد از توضیحاتی که در ذیل ارائه می گردد جواب سوال مورد نظر را یافت. ...