پیپال

پیپال یک شرکت آمریکایی است که در زمینه پرداخت های آنلاین جهانی فعالیت می کند به طوریکه از نقل و انتقالات آنلاین پولی حمایت کرده و به عنوان یک روش الکترونیکی جایگزین روشه های پول کاغذی مثل چک و حوالجات پولی می باشد. ...