021-28426655/044-33436571/09120303655/09144840408 hooradex@gmail.com

rprf-blog

هزینهRPRF (Right of Permanent Resident Fee) یا همان “هزینه لندیگ کانادا”،

با این هدف از افراد گرفته می شود که متقاضیان اقامت دائم کانادا، با قبول درخواست اقامتشان از مزایای حضور در کانادا استفاده می کنند.

اکثر متقاضیان ایرانی اقامت در کانادا با طرح های ورود سریع(Express Entry)

و همچنین از نمونه های آن با عناوین اسکیل ورکر فدرال(Federal Skilled Worker) و اسکیل ورکر استان کبک(Quebec Skilled Worker) آشنایی دارند.

این برنامه ها پرداخت های Application Fee دارند و متقاضی آن ملزم به پرداخت هزینه آن هستند.

علاوه بر این، تمامی متقاضیان اقامت دائم در کانادا بایستی هزینه ای با عنوان “هزینه لندیگ کانادا Landing Fee”

به اداره مهاجرت کانادا واریز کنند. این هزینه متفاوت از هزینه طرح های ورود سریع(Express Entry) است.

هزینه های لندینگ فی کانادا:

البته الزام به پرداخت این هزینه استثنائاتی دارد که مهمترین آنها موارد زیر است:

فرزندان متقاضیان اقامت(حتی اگر بالای 19 سال سن داشته باشند)، افرادی که از طریق برنامه های بشردوستانه قصد اقامت در کانادا را دارند.

لندینگ فی کانادا برای تمامی برنامه های مهاجرتی که منتهی به اقامت دائم می شود،

باید پرداخت شود و هزینه آن برای متقاضی اصلی و همسر او، هر کدام ۴۹۰ دلار کانادا است

و برای فرزندان مبلغی پرداخت نمی شود.

همچنین پرداخت این مبلغ به صورت آنلاین و از طریق ویزاکارت / مستر کارت قابل انجام است.

از آن جا که ممکن است در زمان بروز رسانی (Update) مدارک، رسید پرداخت لندینگ فی از شما درخواست شود،

لازم است رسید پرداخت را همواره نزد خود نگاه دارید تا در صورت درخواست سفارت آن را ارائه نمایید.

با توجه به تغییرات در روند مهاجرت Federal skilled worker و Quebec skilled worker ممکن است

این هزینه ها متفاوت باشند که لازم است جهت اطمینان از درستی هزینه ها، مراتب را از طریق سایت مهاجرت کانادا پیگیری نمایید.

در حالت کلی پیشنهاد می کنیم که هزینه مذکور را از روی لینک وبسایت مشاهده نمایید.

این پرداخت قاعدتاً باید بعد از تأیید پزشکی انجام بگیرد،

ولی متقاضی می تواند آنرا قبل تر و در موقع تکمیل پرونده انجام دهد و رسید واریزی را با تأیید پزشکی ارائه کند.

برای ثبت سفارش پرداخت هزینه لندینگ فی کانادا بر روی کلمه پرداخت کنید.