04433436571-09144840408-02128426655 hooradex@gmail.com

isi-tips-2
يکي از دغدغه هاي دانشجوياني که ميخواهند مقالاتي

در سطح بين المللي چاپ کنند اين است که مقاله خود را

چگونه بنويسيند تا در مجلات معتبر ISI دنيا چاپ شود.

نکات اوليه قبل از نوشتن مقاله isi-tips:

شما بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد که آيا موضوع

مورد پژوهش شما به روز است؟ و آيا به يافته جديدي در مورد

موضوعي دست يافته ايد؟و همچنين بايد روش تحقيق و پژوهش شما

بايد به شيوه درستي انجام شود،حتي اگر موضوع مقاله از هر نظر

عالي باشد و روش تحقيق و پژوهش درست نباشد آن مقاله رد خواهد شد.

پس شما بايد طبق قوانين و اصول مقاله نويسي ISI کار خود را

انجام دهيد،که در اين مقاله قصد داريم به طور مختصر به اين

موضوع بپردازيم:

مقدمه مقاله ISI:

1.مقدمه بايد به صورت کلي توضيح داده شود و رفته رفته موضوع را به شکل تخصصي توضيح دهد.

2.چگونگي تهيه فرضيه بايد توضيح داده شود.

3.منبع مطالب ذکر شود

4.اهداف مقاله به صورت تيتر نوشته شود

نوشتن بخش مواد و روش ها مقاله ISI:

1.اين بخش بايد با جزئيات کامل و تخصصي نوشته شود

2.روش توزيع موارد در گروه ها و نحوه برخورد با متغيرها بيان شود

3.روش آماري،نرم افزار آناليز و نحوه آناليز داده ها توضيح داده شود.

نوشتن بخش نتيجه مقاله ISI :

1.مطالب صريح بيان شود و خوانندگان در روند اکتشاف هدايت شوند.

2.طول اين بخش بر پايه تعداد نتايجي باشد که ارائه مي شوند.

3.کوتاه نوشته شود.

4.نتايج بايد منظم ارائه شوند.

5.داده هاي مهم در قالب جدول يا نمودار اشاره شوند.

نوشتن بخش بحث مقاله

بخش بحث مقاله ISI :

1. باید کاملاً روان و مرتبط با نتایج و با تفسیر کامل و ذکر منابع مختلف باشد.

2.نتایج جزئی باید به نتایج کلی در مطالعات دیگر یا مطالعه حاضر بسط داده شود.

3. نتایج اساسی و مهم مطالعه و نگرشی به مطالعات آینده در انتهای بحث آورده شود.

نکاتی که در نوشتن بخش فهرست منابع یا استنادها مقاله:

1.استناد نویسی مطابق یکی از قوانین معتبر جهانی باشد.

2.عنوان منبع یا منابع مورد استفاده، تاریخ صحیح، اسامی مؤلف یا مؤلفین بطور کامل و صحیح نوشته شود.

3.هر چه تعداد استنادات بیشتر باشد، ارزش علمی مقاله بیشتر خواهد بود.

4.استفاده از منابع معتبر باعث افزایش اعتبار مقاله شما خواهد شد.

isi-tips-2

برای ثبت سفارش پرداخت هزینه چاپ مقاله های خارجی بر روی کلمه پرداخت کلیک کنید.