021-28426655/044-33436571/09120303655/09144840408 hooradex@gmail.com

freelancer

فریلنسر freelancer کسی است که سرویس‌ها یا خدمات

خود را بدون تعهد درازمدت به کارفرما ارائه می‌کند.

فریلنسرها معمولاً ساعتی، روزانه یا پروژه‌ای دستمزد

می‌گیرند و اساساً یک کسب و کار یک‌نفره است.

نوعی قرارداد کاری است که بر پایهٔ آن فرد یا شرکتی

قول انجام کاری را برای یک کارفرما در ازای دست‌مزدی مشخص را می‌دهد.

 

انواع فریلنسرها freelancer:

 

1.فریلنسر پروژه ای:

این نوع فریلنسرها معمولا کار تمام وقت یا نیمه وقت

دارند و در کنار آن میخواهند با کار فریلنسری هم درآمد داشته باشند.

2.فریلنسر تمام وقت:

این فریلنسرها معمولا به صورت ساعتی و یا پروژه ای دستمزد دریافت میکنند.

3.فریلنسر تک قراردادی:

این فریلنسرها معمولا در زمان مشخص و طبق

قرارداد های مشخصی کار میکنند.

freelancer

مزیت های فریلنسر :

1.محدود نبودن به مکان

2.میتوان هر پروژه ای را که دوست داشته باشید کار کنید.

3.داشتن شغل شخصی

4.محدود نبودن میزان درآمد

 

معایب فریلنسر:

1.رقابت با فریلنسرهایی که قیمت پایینی میدهند

2.رقابت با افراد زیاد