021-28426655/044-33436571/09120303655/09144840408 hooradex@gmail.com

admission-blog

یکی از دغدغه های دانشگاه ها در زمینه پذیرش دانشجویان این است که افراد متقاضی به صورت موازی با چند دانشگاه مکاتبه می کنند و نهایتا پذیرش ادمیشن Admisson یکی از آنها را جهت ادامه تحصیل انتخاب می کنند و فرایندهای طی شده در سایر دانشگاه ها نا تمام می ماند.

با توجه به اینکه این موضوع پیامدهای ناخوشایند مالی و غیر مالی برای دانشگاه ها در بر دارد،

بنابراین موسسات علمی جهت اطمینان از اینکه دانشجو مصمم است که فرایند پذیرش در آن دانشگاه تکمیل کند،

از وی مبلغی با عنوان Deposit Fee و یا Admission Fee درخواست می کنند.

مبلغ ادمیشن Admisson:

مبلغ ادمیشن به نوعی یک مفهوم ودیعه/بیعانه را در بردارد و عرفا بعد یک ترم از تاریخ ثبت نام حضوری در دانشگاه،

به وی عودت داده می شود. بنابراین می توان گفت که مبالغ دیپازیت فی، قابل برگشت(Refundable) است.

دانشجو بعد از تکمیل فرآیند پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه مذکور،

می تواند برگشت این وجه را درخواست نماید.

در حالت کلی دانشگاه ها این مبلغ را به صورت کامل به دانشجو بر می گردانند،

ولی بعضی از دانشگاه ها با توجه به سیاست های پذیرششان، شرایط متفاوتی دارند.

در دانشگاه های ایالات متحده ابتدا هزینه پذیرش از دانشجو أخذ می شود

و سپس نامه پذیرش رسمی با عنوان I20 برایش فرستاده می شود که وی بعد از آن بتواند فعالیت های مرتبط با دریافت ویزای اقامتش را تکمیل کند.

برای ثبت سفارش پرداخت ادمیشن فی بر روی گزینه پرداخت کلیک کنید.