021-28426655/044-33436571/09120303655 hooradex@gmail.com

انواع بانک های معروف آلمان

 

در این مقاله درباره بانک های معروف آلمان و نوع خدمات آن ها ونقد کردن درآمد ارزی خود با معرفی خدمات هوراد اکس را برای شما شرح می دهیم :حواله دستی به آلمان- حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به Sparkasse —  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

 دویچه بانک آلمان   (Deutsche bank)

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

دویچه بانک در سال 1870 تاسیس شده است و دفتر مرکزی این بانک در شهر فرانکفورت آلمان می باشد.

انواع شعبه های این بانک در اروپا – آمریکا و آسیا مستقر می باشد .

شعبه های معروف این بانک در لندن – مسکو -توکیو- نیویورک – سنگاپور- سیدنی و هنگ هنگ فعالیت می کنند.

خدمات بانکداری پیشرفته ،سرمایه گذاری ،تجارت جهانی،-حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

ساختمان شعیه ی دویچه بانک آلمان


اشپارکاسه بانک آلمان (sparkasse bank)

بانک اشپارکاسه در سال 1822 تاسیس شده و شعبه ی مرکزی این بانک در فرانکفورت قرار دارد.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

لوگوی بانک Sparkasse

ادرس پستی و شماره ی فاکس و  شماره های تماس این بانک در فرانکفورت المان با کد شعبه به صورت زیر می باشد.

ادرس پستی : Frankfurter Sparkasse   – شماره ی تماس :06926410 -شماره ی فاکس: 06926412900

e-post :online @frankfurter-sparkasse   و کد بانک :50050201

خدمات بانکداری اینترنتی این بانک معروف بوده شما می توانید کارهای بانکی خود را با اینترنت به راحتی انجام دهید.

خدمات بانکداری پیشرفته ،سرمایه گذاری ،تجارت جهانی،-حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

شعبه ای از Sparkasse بانک


لنندویر سکفتیک (رنتن) بانک آلمان   (Renten bank)

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

رنتن بانک با شعبه مرکزی در فرانکفورت آلمان در سال 1949 تاسیس شده است.

انواع شعبه های این بانک در اروپا – آمریکا و آسیا مستقر می باشد.

شعبه های معروف این بانک در لندن – مسکو -توکیو- نیویورک – سنگاپور- سیدنی و هنگ هنگ فعالیت می کنند.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

ساختمان رنتن بانک

 

 خدمات هوراد اکس به بانک های آلمان :حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به Sparkasse -حواله دستی به آلمان

– حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.


درزدنر بانک آلمان   (Dresdner bank)حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

بانک درسدنر در سال 1872 توسط  کارل  کاسکل، فلیکس کاسکل و اویگن گوتمان در شهر(درسدن ) راه‌اندازی شد .

و از سال 1900 به‌ عنوان  بزرگترین بانک در کشورآلمان  شناخته می‌شد.

در سال 2002  این بانک توسط شرکت بیمه آلیانتس خریداری شد و به‌عنوان شرکت تابعه  و بازوی ارائه خدمات بانکداری این شرکت آلمانی فعالیت خود را از سر گرفت.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

برج بانک درزدنر بانک


کومرس بانک آلمان   (Commerz bank)

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

کومرس بانک در سال 1870 تاسیس شده است .

ساختمان مرکزی این بانک در هامبورگ آلمان مستقر می باشد .

در روز 26 فوریه  1870، به طور عمده بازرگانان Hanseatic ،بانکداران تجاری و بانکداران خصوصی commerz bank وDisconto bank در هامبورگ تاسیس شد.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

شعیه ای از کومرس بانک


اچ وی بی هیپوورنس بانک آلمان  (HVB Hypovereins bank)

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

بانک اچ وی بی ( HVB) در سال 1998 تاسیس شده است.

شعبه ی مرکزی این بانک در شهر مونیخ آلمان مستقر بوده و فعالیت می کند.

پنجمین موسسه ی مالی آلمان می باشد ورتبه ی آن بر اساس دارایی های کل چهارمین بانک بزرگ آلمان در تعداد کارکنان می باشد.

یک ارائه دهنده ی خدمات مالی ایتالیا با دفتر ثبت شده ی خود در (رم) ایتالیا و اداره مرکزی آن در میلان می باشد.

حواله یورو از آلمان به ایران

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

نمونه ای از ویزا کارت بانک HVB

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

برج بانک HVB


دی زد بانک آلمان  (DZ bank)

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

دی زد بانک دومین بانک بزرگ آلمان با اندازه ی دارایی و موسسه مرکزی برای بیش از 900 بانک همکاری و 12.000 شاخه دفاتر در شبکه ی مالی بین المللی  Volksbanken Raiffeisenbanken

که یکی از بزرگترین سازمان های خدمات مالی بخش خصوصی آلمان است.

بانک دی زد هر دو به عنوان یک نهاد مرکزی و به عنوان یک بانک سرمایه گذاری عمل می کند.

شعبه مرکزی این بانک در فرانکفورت آلمان مستقر می باشد.

Dz بانک عضو EACB ،  CIBP، انجمن بانکداری یورو و یونیکو است.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

برج بانک DZ bank

 


 خدمات هوراد اکس به بانک های آلمان : حواله یورو به آلمان – حواله یورو از آلمان به ایران – حواله به بانک اشپارکاسه – حواله به Sparkasse – حواله دستی به آلمان  

– حواله دستی به هامبورگ –  حواله به Deutsche bank – حواله به دویچه بانک – حواله به برلین – حواله به مونیخ.

 

 

 


وی جی زد بانک آلمان   (WGZ bank)حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

وی جی زد بانک در سال 1884 تاسیس شده است .

از سال 2011 ،بانک WGZ و DZ بانک های تجاری خصوصی خود را در لوگزامبورگ ادغام کرده اند ،تا عملیات خود را در آلمان تقویت کنند.

در سال 2016 بانک WGZ به بانک DZ ، موسسه مرکزی بانک های همکاری در تمام نقاط دیگر آلمان متصل شد.

حواله یورو از آلمان به ایران

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

ساختمان وی جی زد بانکنورد بانک آلمان   (Nord bank)

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

نورد بانک در سال 2 ژوئن 2003 تاسیس شده است.

بانک تجاری هامبورگ قبلا (HSH Nordbank) یک بانک تجاری در شمال اروپا با مقر آن در هامبورگ و همچنین کیل،آلمان می باشد.

نورد بانک فعال در بانکداری خصوصی می باشد و بزرگترین ارائه دهنده ی خدمات مالی دریایی شناخته شده است .

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

نورد بانک آلمان

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

نمونه ای از مستر کارت نورد بانک

خدمات هوراد اکس  :حواله یورو به آلمان – حواله یورو از آلمان به ایران – حواله به بانک اشپارکاسه – حواله به sparkasse

– حواله دستی به هامبورگ –  حواله به Deutsche bank – حواله به دویچه بانک – حواله به برلین – حواله به مونیخ.

 

 


بی بی بانک آلمان    (BB bank )حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

بی بی بانک یک بانک همکاری آلمانی می باشد که در سال 12 نوامبر 1921 تاسیس شده است.

یک بانکداری خصوصی می باشد و دفتر مرکزی این بانک در کارلسروهه ،آلمان مستقر می باشد.

این بانک با دارایی های نزدیک به 11 میلیارد یورو و بیش از 470 هزار عضو ، یکی از بزرگترین بانک های آلمان می باشد.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

شعبه ی BB بانک


برن برگ بانک آلمان   (Berenberg bank)

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

برن برگ یک بانک با خدمات  سرمایه گذاری چند ملیتی مستقر در هامبورگ ، آلمان می باشد.

این بنیاد توسط خانواده ی فرانسوی  Berenberg ، در سال 1590 (429 سال پیش) تاسیس شده است.

بانک برن برگ یکی از قدیمی ترین بانک های تجاری جهان و همچنین هامبورگ می باشد.

تعدادی از اعضای خانواده ی Berenberg ، در هامبورگ در سال 1735 خدمت کرده است.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

برج برن برگ


دی ای بی بانک آلمان   (DAB bank)حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

دی ای بی بانک آلمان در سال 1994 تاسیس شده است.

دفتر مرکزی این بانک در شهر مونیخ آلمان مستقر می باشد.

با خدمات بانکی ،  سرمایه گذاری ،اوراق بهادار را به افراد خصوصی و مشتریان تجاری در آلمان و اتریش ارائه می دهد.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

مستر کارت های DAB بانک

 


لندز بانک آلمان   (Landes bank )

Landesbanken ، در آلمان گروهی از بانک های دولتی است که نوع منحصر به فرد به آلمان دارند.

آنها به صورت منطقه ای سازمان یافته اند،  کسب وکارشان عمده فروشی است .

یکی از سه ستون سیستم بانکی آلمان است، دو ستون دیگر بانک های تجاری خصوصی و تعاونی ها هستند.

هر یک از اهداف قانونی متفاوت ،ساختار مالکیت و مدل حکومتی دارند.

دفتر مرکزی در برلین می باشد.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

ساختمان شعبه ی لندز بانک

 خدمات هوراد اکس به بانک های آلمان :حواله یورو به آلمان -حواله یورو از آلمان به ایران – حواله به بانک اشپارکاسه – حواله به Sparkasse – حواله دستی به آلمان

– حواله دستی به هامبورگ –  حواله به Deutsche bank – حواله به دویچه بانک – حواله به برلین – حواله به مونیخ.


پی اس دی بانک آلمان (PSD bank )

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

پی اس دی بانک در سال 4 ژانویه 1872 تاسیس شده است.

دفتر مرکزی این بانک در بون،آلمان مستقر می باشد.

PSD Bankengruppe یک گروه بانکی تعاونی آلمانی می باشد که از 14 موسسه مالی مستقل تشکیل شده است.

مدل کسب و کار این بانک از بانک مستقیم و وابسته منطقه ای است.

 این بانک با خدمات بانکداری خرده فروشی را از طریق اینترنت،تلفن،ایمیل، پست و فکس و یا در شعب های محلی ارائه می دهد .

و تنها خدماتی را برای مشتریان خرده فروش ارائه می دهد و به کارآفرینان و کارخانجات خود ،بانکی ارائه نمی دهد.

حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران-حواله به بانک اشپارکاسه-حواله به sparkasse-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank-حواله به دویچه بانک-حواله به برلین-حواله به مونیخ.

نمونه ای از کارت بانکی هوشمند PSD بانک


خدمات هوراد اکس  :حواله یورو به آلمان-حواله یورو از آلمان به ایران- حواله به بانک اشپارکاسه- حواله به sparkasse

-حواله دستی به آلمان- حواله دستی به هامبورگ-  حواله به Deutsche bank – حواله به دویچه بانک-حواله به برلین – حواله به مونیخ.

تمامی حوالجات فوری از جمله وسترن یونیون ، مانی گرام ، کرونا در روزهای کاری توسط هوراد اکس قابل انجام است.

جهت سفارش وسترن یونیون با کلیک بر روی دکمه زیر اقدام فرمایید.

سفارش وسترن یونیون

جهت ثبت نام در سایت از این لینک وارد شوید.

مطالب مرتبط:

حواله دلار آمریکا حواله یوان به چین حواله لیر ترکیه حواله پوند انگلستان حواله دلار استرالیا حواله دلار کانادا حواله منات آذربایجان حواله یورو به آلمان حواله دلار و لاری گرجستان حواله به مجارستان حواله به اتریش حواله به عراق حواله به پاکستان حواله به افغانستان حواله به سوئد حواله به بلژیک حواله فرانک سوئیس حواله ارزی به ارمنستان انواع بانک های روسیه انواع بانک های آمریکا